Integritetspolicy

I Novarebolagens respektive integritetspolicy kan du läsa i detalj om hur vi behandlar dina personuppgifter. Här är en sammanfattning av de viktigaste punkterna:

1. Novare strävar efter att i alla våra kontakter värna om individens integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter.

 

2. Med personuppgifter menas allt som kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, kontaktinformation eller CV.

 

3. Vår lagring av personuppgifter baseras alltid på lag, avtal, samtycke eller intresseavvägning.

 

4. Personuppgifter som är klassificerade som känsliga kommer bara behandlas efter inhämtande av ett särskilt samtycke från dig.

 

5. Vi behåller dina personuppgifter i våra interna system även efter avslutad rekryteringsprocess eller i samband med ledarskapsprogram baserat på samtycke eller intresseavvägning.

 

6. Du kan alltid kontrollera, flytta, ändra i eller begära att få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.

 

 

Klicka på plusset för att ta del av respektive bolags integritetspolicy.

Novare Bemanning

Novare Executive Search

Novare Interim & Recruitment

Novare Intro

Novare Leadership Academy

Novare Potential

Novare Public